هیئت علمی مدرسه اقتصاد آنلاین

صادق الحسینی

  • اقتصاددان

فارغ التحصیل روابط بین الملل و سیاستگذاری از دانشکده مکسول نیویورک، مولف کتاب اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، مدیرعامل سابق هلدینگ توسعه صنایع بهشهر

هاشم آردم

  • تحلیلگر بازارهای مالی و اقتصاد

هاشم آردم سال‌هاست به صورت تخصصی روی بازاریابی محتوا کار می‌کند و دوره‌های جامع Content Marketing برگزار می‌کند. همچنین موسس و مدیر مجموعه فرامحتوا است.

امیرمحمد گلوانی

  • اقتصاددان

دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی از دانشگاه شهید بهشتی، مسئول سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

عباس عبدی

  • پژوهشگر

پژوهشگر، روزنامه نگار و فعال اجتماعی و سیاسی، مولف کتایهای صادیی که شنیده نشد، در مسیر آزادی، تاثیر زندان بر زندانی و…

علی مروی

  • اقتصاددان

دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه Bocconi ایتالیا، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس اندیشکده کسب و کار شریف

علی آردم

  • پژوهشگر

داروساز و دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزه تاریخ، فزهنگ و سیاست، پادکستر پادکست نقال باشی

سعید عباسیان

  • تحلیلگر

دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر مجموعه اقتصاد آنلاین

محمد فاضلی

  • جامعه شناس

دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی، پادکستر پادکست دغدغه ایران، مولف کتاب ایران بر لبه تیغ